tisdag 23 oktober 2012

Kvotering av kvinnor i styrelserJag tror att det finns en anledning bortom det mest uppenbara att det både finns män och kvinnor, vi kompletterar varandra och bemöter problem utifrån olika perspektiv. Grupper som bara innehåller antingen män eller kvinnor tror jag tenderar att fatta ensidiga beslut. Dessa beslut behöver inte vara sämre utan kan absolut möta aktieägarnas krav på vinst etc, men de är just ensidiga. Citatet "Great minds think alike" tror jag säger en hel del, eller dess styrelsebaserade version "Great white men think alike".

Det är just detta som är kärnan i problemet. Om du har en helt vit manlig styrelse som kommer från ungefär samma bakgrund och fattar beslut utifrån ungefär samma värdegrund, hur ska du då få dessa män att välja in en kvinna i sin styrelse?

Denna fråga har absolut inget med kompetens att göra då kompetens bedöms utifrån individen. En individ hade möjligen kunna se det rimliga och logiska i att ha olika representanter, inte bara från de två könen utan även män och kvinnor från olika bakgrunder, med olika perspektiv. Nej denna fråga handlar om gruppbeteende och hur ensidiga grupper fattar ensidiga och i det här fallet manliga beslut. Jag tror att vi omedvetet dras till människor som vi känner en koppling till (tänk semester och andra svenskar), och då är det enklaste beslutet att välja andra likasinnade från samma bakgrund.

Ett annat exempel på det här är Högsta domstolen i USA vars representanter utses av sittande President. Det är otroligt viktigt för båda partierna att vid olika domares pensionering ha en sittande President då de kan välja en representant som stödjer deras parti, ett val som påverkar miljoner människor i årtionden framåt.

Jag önskar innerligt att vi inte ens behövde diskutera den här frågan då det borde vara självklart att rätt personer sätts på rätt plats. Men det är statistiskt otroligt att bara män är de bäst lämpade att sitta i många av de styrelser som de har uppdrag i idag, och det enda sättet att få till stånd en förändring är att lagstifta fram den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar