måndag 8 oktober 2012

Bolagsskatten och miljömålen

Jag satt och lyssnade på partiledardebatten igår och tycker det är väldigt intressant att jämföra denna med det amerikanska presidentvalet som pågår nu. Retoriken är så otroligt annorlunda och blockskillnaderna är så mycket mindre, vilket jag på ett sätt kan tycka är positivt. Det som USA framför allt talar om är hur de två partierna ska kunna närma sig och sluta motarbeta varandra bara för sakens skull. Bortsett från en tidig bojkott av Sverigedemokraterna så verkar de flesta acceptera dess närvaro och nu kan t.om Vänsterpartiet så bredvid, hör och häpna. I en demokrati är det av största vikt att det finns samarbete över blocken om man ska kunna utveckla samhället.

En av de stora frågorna som diskuterades var Alliansens sänkning av bolagsskatten, alltså den skatt som alla Aktiebolag i Sverige betalar på vinst. Om jag återigen ska dra paralleller till USA så talas det även där om hur man ska behålla jobben som försvinner till låglöneländer. Problemet med detta tankesätt är att det inte går att konkurrera på lika villkor med länder som Kina och Bangladesh. iPhone är designad i USA men den sätts samman i en stad (fabrik) där man har nät mellan husen för att förhindra självmord. Du kommer aldrig kunna och vill verkligen inte konkurrera med dessa jobb. Tittar man på andra länder i EU och för medlemmar i höginkomstländer (OECD) så ligger Sverige över genomsnittet ja, men är det inte troligt att de reagerar lika instinktivt som Sverige nu har gjort och försöker konkurrera mot något som man inte bör försöka konkurrera mot?

Lösningen tror jag är istället precis som Vänstern och Miljöpartiet talar om är att satsa på jobb där utbildning och spetskompetens kommer till nytta. I nuvarande takt kommer 1 av 16 miljömål att nås (http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/Uppfoljning/nas-miljokvalitetsmalen/)! Varför ens sätta upp mål om det inte finns någon ambition att lösa dem. I mitt eget Skåne län kommer inga av målen att nås (http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/Regionala/?l=12&t=Lan), det finns många nära men sen när är "nära" det samma som att lyckas?

Om det fanns en ärlig ambition att lyckas med miljömålen behövs stora omställningar, omställningar som skapar efterfrågan på arbetsmarknaden och som attraherar kompetens. Idag besöker representanter från Kina Malmö för att se hur vi har lyckats med en hållbar stadsdel som Västra hamnen. Det är över 10 år sedan den byggdes, vad har hänt med bostadsbyggandet sen dess? I Sverige har vi en föreställning om att vi är så otroligt medvetna och att vi står i framkant när det gäller miljön men denna sanning springer snart ifrån oss. Satsning krävs nu! Sluta tjafsa om några ören hit eller dit på bensinpriset när minskad tillgång och ökad efterfrågan kommer driva upp priset betydligt mer ändå. Det behövs alternativ, det behövs att "industrin" ställer om och vågar tänka innovativt och har en regering som jobbar för detta.


1 kommentar:

  1. There is shocking news in the sports betting industry.

    It has been said that any bettor needs to see this,

    Watch this now or stop placing bets on sports...

    Sports Cash System - SPORTS BETTING ROBOT

    SvaraRadera